News42

Новини от света на интернет и високите технологии

Близо 1/4 от домовете у нас имат компютър

17% ползват интернет, според изследване на НСИ
Делът на домакинствата у нас, които имат персонален компютър, в това число лаптоп и палмтоп, е нараснал до 22,6% през 2006 година, показват резултатите от изследване на НСИ.
Все повече домакинства се възползват от широкото разнообразие на предлаганите услуги от Интернет доставчиците в България, като 17,0% са посочили, че имат достъп до мрежата към 31 март, 2006 г. От самотните родители с деца само 1,4% могат да си позволят да „сърфират” в Интернет от дома си.
Най-разпространената външна връзка за достъп на домакинствата до Интернет през 2006 г. е широколентовата връзка, която най-често бива представлявана от кабелен модем, LAN мрежа или безжична технология (50,1%). Близо една трета от домакинствата разчитат и на мобилния телефон от второ и трето поколение, който позволява достъп до Интернет. Една четвърт от домакинствата се свързват с Интернет чрез фиксиран телефон или ISDN мрежа.
В резултат на динамичното развитие на мобилния пазар у нас, както и на предлаганите конкуренти цени на мобилни цифрови продукти и услуги, се очертава тенденция на постепенно изместване на фиксирания (72,9%) от мобилния телефон, с какъвто разполагат 75.2% от домакинствата в България.
За първи път през 2006 г. НСИ изследва причините, които се явяват като бариера за достъп до Интернет на домакинствата. Една от основните пречки е скъпото оборудване (36,5%), а не са малко и домакинствата, които посочват, че липсата на умения възпрепятстват включването в Интернет (33,9%). Не е малък и делът на домакинствата, които считат, че нямат нужда от достъп до глобалната мрежа вкъщи (37,0%).
Данните от изследването сочат, че над една трета от българското население е използвало компютър през 2006 година. Все още е голям делът на лицата, които никога не са имали възможност да работят с компютър (63,3%).
Същевременно телевизорът се среща в 98,0% от домакинствата. Данните от изследването сочат, че има растеж от 1,9% за две години в използването на кабелна телевизия от домакинствата, която е много по-разпространена от цифровата телевизия (2,3%).

04:45

Порно на лаптоп съсипа учителка

Гафът станал в седми клас на училище в Кънектикът
През октомври 2004 г. Джули Амеро замествала в час по английски език за седми клас в средното училище на град Уиндхам, Кънектикът. Десетте деца от класа видели на екрана на компютъра й порнографски снимки от сайтовете meetlovers.com и femalesexual.com.
Щатската прокуратура е завела дело срещу нея за излагане на риск от морални травми на малолетни, съобщава theregister.com. Според обвиняемата и нейните свидетели, изображенията на съвокупляващи се двойки най-вероятно са резултат от шпионски софтуер, проникнал в компютъра й.
Шестимата съдебни заседатели обаче отхвърлиха този аргумент и след двучасово заседание обявиха Амеро за виновна по четири обвинения за нанасяне на морални травми на деца. Обвинението обори твърденията на учителката, че тя просто не е могла да овладее ситуацията, когато на екрана на компютъра започнали да изскачат една след друга снимки с неприлично съдържание.
Според обвиняващия прокурор, този цикъл от порнографски изображения е резултат от честите посещения на порнографски сайтове от страна на Амеро. Ако не е имало друг начин да скрие тези изображения, тя би могла просто да изключи компютъра.
За обвинителната присъда са натежали показанията на учениците и мнението на полицейски експерт по сигурността, според който порнографските снимки не биха могли да се появят на екрана на компютъра без намесата на учителката.

04:41

Дават по $8000 за открита уязвимост във Vista и IE7

Кампанията на iDefense Labs ще продължи до 31 март.
VeriSign предлага възможност за $8000 премия на всеки, който приеме предизвикателство на нейната лаборатория за сигурност iDefense Labs и се впусне на лов на уязвимости в софтуера на Microsoft.
Компанията ще плати тези пари за всяка открита уязвимост, която позволява на хакери дистанционно да изпълнят зловреден код за Vista и Internet Explorer 7.
В съобщение на своя уеб сайт iDefense Labs обяснява, че целта на предизвикателството е по-рано да бъдат откривани слабостите в новата операционна система Windows Vista и уеб браузъра IE 7.
Кампанията ще приключи на 31 март, а наградите ще бъдат дадени на откривателите на първите шест класирали се уязвимости.
В допълнение към основните награди ще има и бонуси, вариращи между 2 000 и 4 000 долара, за код, който използва представените уязвимости.
Преди време тръгнаха слухове, че хакери предлагат награда от 50 000 долара за откриване на "дупки" в операционната система Vista. Подобни стимули идват да покажат, че се развива нов пазар - на информация за софтуерни уязвимости.

04:41

Всяко второ предприятие у нас ползва локална мрежа

Ръстът в употребата на компютри е най-голям в малкия бизнес!
За изминалите две години се наблюдава значителен ръст в навлизането на компютрите в българските предприятия, според данните на проучване, огласено от НСИ. Общият ръст е 5.2%, като най-значителен (6.6%) се наблюдава при малките предприятия.
Най-добре оборудвани с ИКТ технологии са предприятията с над 50 заети в България. Данните сочат, че 98,1% от големите предприятия с над 250 заети са разполагали с компютри към 31 януари 2006 година.
В анализа по отрасли много ярко се откроява сектор “Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги” и по-конкретно раздел “Дейности в областта на компютърните технологии”, в който 100% от рутинната работа на заетите е свързана с използването на компютри.
За отрасъл “Други дейности, обслужващи обществото и личността”, относителният дял на предприятията, в които заетите допринасят за развитието на бизнеса на компаниите си чрез използване на компютри, е 97,9%. Следва отрасъл “Промишленост” с 88,1%, а дяловото разпределение на заетите, използващи компютър в отрасъл “Търговия, ремонт и техническо обслужване”, е 36,9%.
Наблюдава се и нарастване на търсенето на квалифициран персонал, който да притежава основни и професионални умения за работа с ИКТ. Данните от изследването сочат, че 12,9% от предприятията са срещали трудности при наемането на ИКТ специалисти и персонал, който да отговаря на изискванията на категорията “потребители”. От тях, 43,5% са посочили, че важна причина са високите разходи за възнаграждения на ИКТ специалисти, които компанията не може да си позволи, а 71.7% са отговорили, че не са успели да намерят подходящ персонал от категорията ИКТ “потребители”.
Всяко второ предприятие през 2006 г. разполага с локална мрежа LAN (54,8%). Забелязва се ръст и в увеличаване делът на предприятията с изградени Интранет мрежи за вътрешно ползване (6,9% ръст за две години). Разширението на Интранет, което позволява частичен кодиран достъп на външни потребители в мрежата, или т.нар. Екстранет, е най-често срещан в компютърните системи на най-големите предприятия (15,6%).
През 2006 г. НСИ за първи път изследва до каква степен използването на традиционната поща (напр. за изпращане на фактури, писма и др.) е заменена от електронните средства за комуникация (Интернет, Интранет, Екстранет, е-поща). 29,6% от предприятията са посочили, че използват като основно средство за комуникация Интернет и е-поща. Приблизително една десета от големите предприятия напълно са заменили услугите на традиционната поща и се възползват от бързината и удобствата, които предлагат съвременните технологии.
От предприятията, които са използвали компютри през януари 2006г., 84,3% са имали достъп до Интернет. През 2006 г. се очертава тенденция на растеж от 10,3% спрямо 2004 г. на предприятията, които се свързват към глобалната мрежа. От големите предприятия с над 250 заети, 97,9% се открояват с присъствие в Интернет през 2006 година.

04:40

Продажбите на Vista надвишиха първоначалните очаквания

Новата операционна система се търгува силно сред бизнеса, според доклад на анализаторите от NPD Group!
Продажбите на Windows Vista за бизнеса са надвишили очакванията през първия месец от пускането на операционната система, твърди проучване на NPD Group.
Приходите на Microsoft от новата ОС през декември са 62,5% повече отколкото тези от първия месец на продажби на Windows 2000. Дебютният месец на Vista обаче е със 3,7% по-слаб от ноември 2001 на Windows XP.
Освен това, Vista е средно с около 4% по-скъпа от Windows 2000 и почти еднаква по цена с Windows XP, разкрива докладът на NPD. Тези резултати дават основание на анализаторите да определят продажбите на новата ОС като силни, или най-малкото като по-силни от очакваните.
Изследването обхваща само индиректните продажби на лицензи на бизнеса в САЩ през големите риселъри. NPD не включва в своя доклад директните продажби, извършени от Microsoft.
Софтуерният гигант пусна Vista за бизнеса в края на ноември. Очаква се компанията да стартира продажбите на Vista за масовия пазар - с новите РС и в ритейл каналите - в края на януари.

04:39

И монетите влизат в шпионския арсенал

САЩ предпурждава свои фирми за новата технологична заплаха!
Доклад на американското правителство разкрива, че в поне трима представители на фирми, работещи по секретни договори с американското правителство, които в периода от октомври 2005 г. до януари 2006 г. са пътували в Канада, са открити мистериозни монети.
Експерти по разузнаване и технологии смятат, че такива предаватели, ако съществуват, биха могли да се използват за тайно проследяване на движението на хората, у които се намират, според CIA. Докладът не съдържа предположение за това кой може да следи американските контрактори и защо, както и не обяснява как Пентагонът е разбрал за уловката, как могат да функционират предавателите или дори на каква стойност са монетите.
Тези подробности са тайна, но заплахата и рискът са истински.
Канадската разузнавателна служба отрече да има нещо общо с това. Експертите също не допускат подобна възможност, защото разузнавателните агенции на двете държави са изключително близки и редовно споделят важни тайни.
Основни заподозрени според външни експерти са Китай, Русия и дори Франция. Тези държави активно изпълняват шпионски операции в Канада и то достатъчно сложни, за да включват и подобна технология.
Според експертите, монетите не са най-подходящо място за укриване на радио предаватели поради няколко причини: малки размери, които не позволяват монтиране на мощни предаватели; направени са от метал, който пречи на радио вълните; и ненадеждност, тъй като лесно сменят собственика си.
Специалистите обаче не изключват възможността технологията да е постигнала голям напредък и тези ограничения да са преодолени по някакъв начин. Досега е известно, че ЦРУ е използвало кухи монети като тайници за съобщения и микрофилми.

04:38

Най-големият тайвански доставчик на лаптопи отчете 21 млн. броя за 2006

Приходите на ОЕМ производителя Quanta Computer надвишиха 14 милиарда долара, което е ръст от 14,5%
Тайванският производител на лаптопи Quanta Computer е продал 21 милиона броя машини през изминалата 2006 година. Този резултат прави компанията номер едно ОЕМ доставчик на мобилни компютри в Тайван, с категорична преднина пред останалите.
На второ място е Compal Electronics с 14,5 милиона броя, следван от Wistron с 9,5 милиона продадени машини и Inventec с 6,5 милиона лаптопа, според информация от digitimes.com.
Quanta очаква добър бизнес през първото тримесечие на настоящата година, като предпоставка за това е и пускането в края на месеца на домашната версия на Windows Vista. Според компанията, новата ОС ще стимулира търсенето на ноутбуци.
В стойностно изражение приходите на тайванския лидер през 2006 година възлизат на над 14 милиарда долара, което е ръст с около 14,5% спрямо предходната година.
Освен лаптопи за водещи в света компании, Quanta произвежда също сървъри и хендхелд устройства.

04:37

Търсачка за над 50-годишни

Хората над 50 години споделят, че новите технологии доста ги затрудняват. Затова създателите на новата търсачка Cranky са насочили усилията си именно към тях.
Начинът на работа на Cranky доста се отличава от съществуващите по по-разбираемия интерфейс и по това, че индексирането на страниците е направено по "демографски принцип". Създателите на Cranky са установили, че сред хората над 45 години най-посещавани са 500 000 сайта. От тях са събрали 5000 най-ценни сайта и са описали накратко съдържащото се в тях съдържание. След това са направили така, че до тях да водят колкото се може повече преки препратки. в резултатите от търсенето. Според създателите на Cranky, Google и Yahoo дават като резултат прекалено много резултати. По-възрастните хора трудно се ориентират в тях. затова на всяко страница на Cranky има само четири резултата - човек спокойно може да се запознае със съдържанието им без да се притеснява, че има още много за четене. Освен това, веднага под полето за търсене се показва списък на таговете, свързани с ключовата дума. Този подход максимално облекчава целевата аудитория на сайта.

04:35

OCZ с нов дизайн в охлаждането на рамта


Времената, в които рамта в най-добрия случай се охлаждаше от елементарни елементи, изглежда вече са отминали. Напоследък редица производители показаха различни варианти в охлаждането на паметите си. В това число са и OCZ, които още миналата година показаха с „XTC Memory Cooler“ активно охлаждане за рам памети. Сега показаха нов вид, според тях революционно, охлаждане, което за момента в редиците на фирмата е познато под наименованието „Flexpipe“.
Новото във Flexpipe-охлаждането е използването на Heatpipe-система, която има за цел отвеждането на топлината в охладително тяло, разположено на 1 см. над самата памет. Предимството на тази система е, че обмяната на топлината се осъществява над рамта и не води до задържането и, особено при наличност на повече от един модул памет.
Новото охлаждане според OCZ тъкмо е загубило статуса си на прототип и се очаква скоро да започне серийното му производство. „Flexpipe“ ще се конкурира предимно със системата от собствените редици „FlexXLC“-където охлаждането освен въздушно може да бъде и водно. Друг конкурент ще бъде активното охлаждане на Corsair от Dominator-серията им.

04:34

Casio представя RAZR-а на фотоапарите


Най-новият фотоапарат на Casio, Exilim Hi-ZOOM EX-V7, не предлага просто мощна матрица съчетана с голям екран. Той е по-различен. Никой друг производител не съумя да събере обектив с 7-кратно приближение, което е еквивалентно на 10х, в тяло с дебелина 25.1 мм. На всичкото отгоре апарата е на ниво и по ред други характеристики – 7,2Mpx сензор, голям TFT екран на гърба и невероятната възможност да приближавата образа дори когато записвате видео клип. Движението на обектива няма да се отрази на звука на клипа, защото използваният мотор е изключително тих, така че няма да ефектира дори в стерео режим на запис.

04:32

Нови флашове от Verbatim


От новите USB флаш памети на Verbatim няма недоволни – за всеки вкус има точния модел. Най-обемното представено решение е 12GB-овия член на Store 'n' Go линията. В него освен на тема обем е заложено и на дизайн, защото е изключително компактен и красив на вид. В Store 'n' Go намери място и един още по-компактен флаш, който обаче е с капацитет “само “ 8GB. За професионалистите Store 'n' Go Pro семейството е доста богато на избор – максимум 4GB място, но защитено от 256-битова парола и V-Key софтуер за синхронизация на ключове за сигурност. Ако дигнем с едно ниво сигурността, то ще получим още по-професионалните модели, съчетаващи 1, 2 и 4GB памет и специална функция за унищожаване на данните при 10-кратно грешно въвеждане на паролата. Новите флашове са съвместими както с Windows и Mac, така и с Linux. Интересно е, че дори Vista се поддържа. Цената на 12GB-овия флаш ще е $179, а на другите устройства – по-ниски.

04:29

Задава се ден на безопасен интернет

България ще участва в проявата предвидена за 6 февруари!
6 февруари е определен за Международен ден на безопасен Интернет през 2007 година. Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) ще координира българското участие в него.
Денят ще бъде отбелязан с четири инициативи: блогатон, състезание за училища, телевизионна реклама и он-лайн списание, съобщава ДАИТС.
Мотото на уеб-базирания маратон (блогатон) е „Да преминем границите”. Той ще бъде открит от еврокомисар Вивиан Рединг, която е патрон на събитието. На всяка участваща държава ще бъде предоставено време, за да направи публикации за дейностите си в подкрепа на безопасността на децата в Интернет. За България времевият интервал е от 11:00 до 12:00 часа.
ДАИТС кани за участие всички организации, които чрез текст, картина или звук биха искали да разкажат какво правят, за да стане Интернет едно по-безопасно място за децата. Блогът ще остане отворен за коментари в продължение на една седмица.
По случай деня два европейски проекта - Insafe и eTwinning организират конкурс, който съчетава образователната употреба на ИТ с увеличаване на информираността за възможностите и заплахите, свързани с ползването на Интернет и мобилните телефони. Седем български училища ще работят в международен екип по теми като “е-Лично пространство” (e-privacy), “Нет-етикет” (netiquette) и “Силата на визията” (power of image). Форматът на информационния материал е по избор на участниците: плакат, листовка, мултимедийна презентация, уеб-сайт, разказ, обучителен семинар и др. Наградният фонд за победителите в конкурса е 12 000 евро.
Училищата-партньори ще имат възможност да публикуват своите разработки по обявените теми по време на Блогатон 2007. Същият ден ще бъде обявено при кого отиват четирите награди, които ще бъдат предоставени под формата на компютърно оборудване за училищата-победители в конкурса.
Международният ден за безопасен Интернет за 2007 г. ще бъде отбелязан и с излъчване на телевизионна реклама на 6 февруари 2007 г.
България е поканена да даде своя принос към списването на он-лайн списание на език по наш избор. Списанието ще е достъпно през сайта на INSAFE (www.saferinternet.org) и ще съдържа съобщения за пресата и медиите, подробни статии, игри и викторини. Всички медии могат да публикуват по свой избор част от съдържанието на това списание, без заплащане на авторско право в Деня на безопасния Интернет.
На 6 февруари 2007 г. Международният ден на безопасния Интернет ще бъде честван за четвърти път. България бе поканена за участие в Международния ден за безопасен Интернет за първи път през 2005 г.

08:23

Системата PayPal е най-атакувана от фишърите

Банката Barclays и аукциона eBay са втори в последната класация!
От над 20 000 уникални фишинг примамки, регистрирани през миналия месец, 11 300 са били потвърдени като измами. Това твърди последният доклад на OpenDNS, създатели на сайта PhishTank, който събира данни и информация за фишинга в интернет.
Най-атакувани са потребителите на системата за електронни разплащания PayPal, която е и най-популярната в света. Повече от 2 200 от потвърдените уникални начини за фишинг измами са били насочени към използващите PayPal.
Други 1 300 форми на атака са целели да измамят потребителите на базираната във Великобритания банка Barclays, съобщава OpenDNS.
Водещият онлайн аукцион eBay също е във фокуса на фишърите. Но неговите потребители са били мишена за малко над 1000 от фишинг примамките, което го нарежда на трета позиция от предпочитаните за атакуване места.
В първата петица влизат още Fifth Third Bank и Bank of America, съответно с 834 и 780 от опитите за фишинг измами.
Сайтът PhishTank предоставя също приложни програмни интерфейси (API) за разработчиците на приложения, които искат да интегрират антифишинг средства в своите продукти.

08:22

Имейли ще информират за терористични заплахи

Разузнавателната служба на Англия прилага нов подход!
Британците могат да получават по електронната си поща вече и сведения за степента на заплаха от терористични актове. Разузнавателната служба на Англия предлага на онези, които се опасяват, че ще станат жертва на екстремистко нападение на работното си място, на улицата или у дома, да ги уведомява за текущата степен на терористична заплаха по електронната поща.
За да получават писма от британските разузнавачи, потребителите е достатъчно да се регистрират на сайта на MI5, след което ще получават автоматизирани електронни съобщения за всяка промяна на степента на заплаха.
Единният център за анализ на тероризма на английското правителство публикува степените на заплаха на уеб сайтовете на MI5 и на вътрешното министерство още през август миналата година, когато в Лондон бяха извършени няколко терористични акта в обществения транспорт на града.
Идеята за уведомяване по електронната поща на регистрирали се за тази услуга граждани е съвсем нова. Напоследък генералният директор на MI5 предупреждава, че Великобритания е изложена на постоянна опасност от голяма атака от страна на Ал Кайда или друга подобна организация.
По тази причина сегашната степен на атака е оценена като “силна” – на второ място в класацията по петстепенната система на правителството. Това значи, че има голяма вероятност от терористична атака. Най-високата степен е “критична” - при нея се очаква атака в най-близко време.

08:21

Ултра-мобилен PC идва с плъзгаща се клавиатура

Компютърът работи с пълните версии на Windows XP и Vista!
Компанията OQO представи ултра-мобилния персонален компютър 02 като наследник на своите много успешни модели 01 и 01+. Устройството е доста леко и компактно, с размери 5.6×3.3×1.0 инча, като същевременно предлага добра производителност.
Моделът 02 работи с пълнофункционална десктоп операционна система и популярните софтуерни приложения. Компютърът поддържа Windows XP, като не се очаква да има проблеми и с Windows Vista.
OQO 02 се захранва от процесора C7M ULV и чипсета VX700 с интегрирана графика на тайванската компания VIA. Процесорът ще бъде наличен в два варианта със скорост от 1.5 GHz и 1.2GHz. Системната памет може да бъде 512MB или 1GB. Компютърът включва 1.8-инчов твърд диск с 30 или 60GB капацитет.
Вграденият дисплей е 5-инчов и поддържа резолюция от 800x480 пиксела. С помощта на плъзгащ механизъм потребителят получава достъп до разположената под дисплея клавиатура.
Комуникационните възможности на модела 02 включват интегрирана поддръжка на Wi-Fi 802.11a/b/g и Bluetooth 2.0. Устройството разполага и с аудио вход и изход, един USB 2.0 и HDMI портове.
Стартовата цена на 02 е $1499 на американския пазар.

08:21

Cisco съди Apple за употребата на търговската марка “iPhone”

Оказва се, че двете компании са водили преговори за съвместно производство на новия продукт с това име!
Cisco Systems повдигна дело срещу Apple с обвинение, че е използвала търговската й марка „iPhone”. Съдебният иск обвинява изобретателя на iPod, че чрез друга компания се е опитал да придобие правата върху името, съобщи CNET.
Става дума за създадената от Apple компания Ocean Telecom Services, която се е опитала да използва търговската марка в САЩ на 26 септември 2006 година, според жалбата на Cisco. По същото време Apple се е опитала да регистрира марката iPhone в Австралия.
Cisco обвинява Apple, че е нарушила правата на търговската й марка с обявяването на новия iPhone на изложението Macworld Expo в Сан Франциско. Мрежовият гигант казва в жалбата си, че Apple неколкократно е пробвала да вземе правата върху името iPhone и след като от Cisco са отказали, тя е създала друга компания, която се опитала да придобие правата по друг начин.
Става ясно също, че двете компании са преговаряли за партньорство в производството на iPhone. Причина за жалбата е фактът, че Apple е обявила своя нов продукт, преди да са завършили преговорите и да е подписано споразумение.
От Apple репликират, че са готови да излезнат срещу мрежовия гигант, тъй като досега няколко други компании са употребили iPhone, а те за пръв път го използват за клетъчен телефон.
Cisco получи търговската марка iPhone през 2000 година, когато придоби Infogear - доставчик на потребителски устройства, които позволяват на потребителите достъп до интернет, без да притежават PC. От мрежовата компания казват, че са били в течение на нещата за изпозлване на името iPhone и от други компании, което е довело до множество правни мерки в миналото.
Повече от година анализаторите на Apple спекулират за създаването на нов телефон, който ще комбинира смарт телефон с клетъчна технология с пълната функционалност на музикалните и видео плеъри iPod. От постоянните опити на "ябълката" да получи търговската марка от Cisco става ясно, че Apple ще иска новият й продукт да се наложи с името iPhone.

08:20

TurboFlash памети ускоряват системи с Vista


Продуктите на Corsair ползват технологията ReadyBoost!
Нови TurboFlash памети на компанията Corsair се възползват напълно от предимствата на операционната система Windows Vista. Паметите подобряват производителността на системите, на които е инсталирана новата ОС, чрез технологията Windows ReadyBoost.
По-високото бързодействие се постига чрез запазване на информацията върху флаша, вместо на твърдия диск, като по този начин системата може по-бързо да съхранява и съответно да чете данните.
За да се предотврати нежеланият достъп до информацията върху флаша, новите памети на Corsair поддържат криптиране на информацията на данните.
Серията TurboFlash включва два продукта с USB интерфейс и капацитети 512MB и 1GB. Паметите ще се продават на цени съответно $16.99 и $24.99.

08:19

Intel инвестира в компания на Kingston от сегмента на паметите

Тайванската Skymedi ще се възползва от ресурсите на гиганта във флаш технологиите и от поръчките на Kingston!
Процесорният гигант Intel инвестира в компанията за проектиране на контролери за памети Skymedi, в която дял има водещият производител на памети Kingston Technology.
Инвестицията в Skymedi е втората от този тип за Intel в Тайван. През юни 2006 година гигантът придоби 10% от InComm Technologies, съобщава digitimes.com. Сделката с Skymedi също е свързана със закупуване на 10% дял, според източници от индустрията.
Skymedi ще се възползва от възможностите на Intel в областта на NAND флаш технологиите, от една страна, и от поръчките на Kingston, от друга. Компанията ще продължи да разработва контролери за карти памет и флаш драйвове, а по-късно през годината ще пусне и мултимедийни аудио-визуални продукти.
Основата през 2003 година Skymedi произвежда месечно по 5 милиона броя контролери за памет, като Kingston генерира около 20-30% от приходите й.

08:18

Мобилните телефони стават кредитни карти

Visa и Nokia въвеждат система за безконтактни плащания!
Гигантите Visa и Nokiа сключиха сделка за пускане на глобална система, която ще превърне мобилните телефони в портфейли за милиони хора, стана ясно на изложението за потребителска електроника в Лас Вегас.
Потребителите на системата ще могат да плащат за храни и други стоки, като поставят телефона върху четец, който комуникира по електронен път с микрочип в самия клетъчен апарат. Собствениците на телефони ще могат да потвърдят покупката с едно натискане на бутона.
Платформата е резултат от многогодишни опити в световен мащаб и ще позволи безконтактни и дистанционни плащания, както и плащания от човек на човек и въвеждане мобилни купони. Потребителите ще имат възможност да управляват своите сметки от мобилните си устройства, като IBM ще помогне за създаване на системата.
Мобилният телефон ще се свързва със системата за плащане в магазини или на други места чрез технологията за близка комуникация NFC. Тя използва чип, скрит под телефонния панел, който установява връзка със системата, когато апаратът се постави над четец. NFC технологията, развита от бившето подразделение на Philips за чипове NXP и Sony, вече намира широко приложение в картите за достъп в градския транспорт.
Visa има най-голямата система за плащане с кредитни карти в света, която генерира общо над 4 трилиона долара продажби всяка година. През октомври компанията съобщи, че смята да преструктурира глобалните си дейности и да създаде нова компания, наречена Visa Inc.
Началната версия на платформата за мобилно плащане, която бе пусната в понеделник, предлага безконтактно мобилно плащане, персонификация за мобилни телефонни мрежи, купони и директно пазаруване. Следващата версия ще излезе по-късно тази година и ще включва дистанционно плащане на базата на мобилни телефонни мрежи, както и плащане от човек на човек.
Досега, мобилните системи за плащане бяха ограничени на ниво пилотни проекти. През октомври японската компания за кредитни карти JSB започна първия опит за кредитно плащане с мобилен телефон в Европа заедно с Nokia и Дойче телеком в седем магазина в Холандия и със сто картодържатели. Други опити за кредитно плащане с мобилен телефон се проведоха в Германия и Финландия за плащане в градския транспорт.

08:18

“Втори живот” отваря за модификации своя софтуер

Външни разработчици ще могат да променят програмата за разглеждане на виртуалния свят и да обменят код!
Виртуалният свят на „Втори живот” се отваря за модификации от страна на разработчиците на софтуер. Новината съобщиха от „Линден Лаб”, която стои зад набиращия все по-голяма популярност проект, по време на изложението за потребителска електроника в Лас Вегас.
Линден Лаб обещава да осигури достъп до програмата за разглеждане на Second Life, за да могат софтуерните разработчици да я променят според своите нужди и да споделят кода с други. Това ще бъде същият модел, който се използва при изграждане на операционната система Linux и уеб браузъра Firefox.
Потребителите на „Втори живот” се въплъщават във виртуални субекти, които се движат в компютърно създадения свят, говорят помежду си, купуват земя, строят домове и правят бизнес. Виртуалните хора си имат своя валута, която се доближава до американския долар. Много реални бизнес единици са основали свои магазини във виртуалното пространство на Second Life.
Кодът на „Втори живот” ще бъде достъпен с публичен лиценз GNU, който е широко използвано споразумение сред създателите на софтуер с отворен код. Лицензът ще позволи на разработчиците законно да модифицират и споделят софтуер за Second Life. Линден Лаб ще преразгледа и тества някои добавки, модификации и поправки на бъгове и ще ги включи в официалната версия на програмата да разглеждане на виртуалния свят, която ще бъде достъпна за безплатно изтегляне от интернет.
В Линден Лаб се надяват общността на разработчиците да помогне на техния сравнително малоброен персонал от около 50 програмисти, като реши някои проблеми в кода и оптимизира софтуера така, че той да може да се използва и от по-стари компютри. Хората, които задвижиха проекта “Втори живот”, очакват също обществото на софтуера с отворен код да създаде и някои „готини” инструменти за виртуалната игра.
Много инвалиди, например, използват ”Втори живот” и това е едно от наистина вдъхновяващите неща за създателите на проекта. Има много начини за общуване на хората с техните компютри - освен с мишка и клавиатура, това може да стане и със засичане на погледа или по невромускулен начин, за постигането на което обаче Линден Лаб няма достатъчно персонал. Именно от програмисти извън компанията се очаква да реализират подобни идеи.
Някой също така може да включи возене на колело или летене във „Втори живот”. Дори е възможно да се напише програма за достъп до виртуалния свят от смартфон. Всичко това ще бъде лесно за реализиране от външни разработчици на софтуер.
Линден Лаб все пак няма да отвори кода на всичкия софтуер, стоящ зад „Втори живот”. Програмата, която контролира подлежащата инфраструктура, ще остане частна. Не се очаква промяната да навреди на бизнес модела на компанията, който се базира на отдаване под наем на живеещите във „Втори свят” на земя – всъщност това е сървърно пространство на компютрите на „Линден Лаб”.

08:16

По-евтина GeForce 8800 през февруари

NVIDIA има намерение да пусне през февруари по-евтина видеокарта GeForce 8800 , за да засили натиска към конкурентната серия на ATI - ATi X1950 ,и по-точно към X1950XT 256MB .Новата карта ще бъде базирана на същото 8800GTS GPU (96 unified, 24 texture processors и 20 ROPs) . Тя ще бъде със същите честоти на GPU ядрото и паметта , но с наполовина по-малък размер на видеопаметта в сравнение със сегашната 8800GTS .Картата ще има същото наименование - GeForce 8800GTS ,но ще е оборудвана с 320MB GDDR3 памет . Мemory bus width остава непроменен - 320bit. Видеокартата е със същите физически размери както и сегашната .Като производителност е много близо до сегашната 8800GTS 640M , но цената и ще бъде с US$100 по-ниска от тази на настоящата.

08:15

Полицаи хващат авто-вандал чрез YouTube

Видео сайтът се доказва като обществен феномен на нашето съвремие
Португалската полиция успя да разпознае и задържи 13-годишно момче по публикуваните от него два видеоклипа в популярния сайт YouTube, предава агенция Франспрес, като се позовава на местния вестник 24Horas. На видео кадрите се вижда как момчето нанася щети на един автомобил.
В първия клип тийнейджърът назовава своето име, а след това започва да рита паркиран наблизо автомобил, като обяснява, че се занимава със “спорт”, наречен "car jumping" (скачане върху коли). Във втория клип той наистина скача върху колата от покрива на стоящия наблизо бял фургон. Включва се алармата на колата и той избягва.
Публикуваните в YouTube видео клипове се радвали на голяма популярност сред ползвателите на Интернет и след известно време привлекли вниманието на полицията в град Евора, който се намира на около 100 километра южно от Лисабон.
Полицаите успели да разпознаят извършителя на вандалските действия и скоро той и неговият приятел, който е снимал сцената със своя мобилен телефон, ще застанат пред съда за непълнолетни. По всяка вероятност ще се наложи техните родители да заплатят ремонта на повредения автомобил, което ще им струва няколкостотин евро.

03:00

Hitachi показа своя 1TB диск в Лас Вегас

Устройството ще се продава за около 400 долара!
Hitachi GST използва изложението за потребителска електроника в Лас Вегас, за да обяви първия в света харддиск с терабайтов капацитет. Устройството е насочено към високия клас РС и дигитални медийни приложения и се отличава освен с най-големия капацитет, но и с висока производителност и надеждност, твърдят от компанията.
Производителят обещава Deskstar 7K1000 да бъде на пазара още през първото тримесечие на 2007 г. с очаквана крайна цена около 40 цента за гигабайт или около $400 за бройка.
Заедно с Deskstar 7K1000, Hitachi обяви и 1ТВ версия на CinemaStar – устройство, оптимизирано за дигитални видео записи (DVR). С нарастващия брой HD TV предавания 1TB сторидж се очертава да стане дори необходимост. Видеото с висока разрешаваща способност изисква 4-5 пъти повече капацитет, съответно 1ТВ би позволил съхраняване на около 250 часа HD TV програми.
Терабайтовите устройства на Hitachi предлагат и нужните надеждност и производителност. 3,5-инчовите модели са със скорост на шпиндела 7200 RPM, снабдени са с Parallel-ATA или Serial-ATA интерфейс и са базирани на доказаната вече технология на перпендикулярен запис, намерила приложение първоначално при мобилните версии - Travelstar 2,5” и 1,8”.
„Hitachi продължава традицията на IBM да предлага дискове с възможно най-големия капацитет, на върха на технологията в конкретния момент. В последно време компанията много активно представя нови решения в различните сегменти, с амбицията непрекъснато да подобрява своите пазарни позиции”, коментира Таня Янева, търговски директор в АСБИС България, официален дистрибутор на Hitachi GST.
Deskstar 7K1000 е позициониран за високопроизводителни и геймърски РС, външен сторидж и ъпгрейд, докато моделът CinemaStar 7K1000 е насочен към DVR приложения.
Производителят съобщава, че в процес на тестове в големите ОЕМ клиенти са бройки на 1ТВ диск с корпоративно приложение. Този модел се очаква да бъде на пазара през второто тримесечие на 2007 г.
Deskstar 7K1000 SATA ще бъде на пазара през първото тримесечие на 2007 г. с капацитет 750GB и 1ТВ. Препоръчителната крайна цена от Hitachi ще бъде $399(USD). CinemaStar 1TB ще излезе на пазара през второто тримесечие.

02:58

Критични бъгове в Word останаха непоправени

Microsoft все пак "закърпи" проблеми в Excel, Outlook и VML
Противно на очакванията, Microsoft не предостави обновления за три "zero-day" уязвимости в приложението Word в първия си за тази година бюлетин за сигурност.
Софтуерният гигант планираше да пусне осем обновления във вторник, но в крайна сметка тяхната бройка беше намалена наполовина. Това доведе до спекулации от страна на някои експерти по сигурността, че нужните поправки за Word първоначално са били включени, но са премахнати, защото не са издържали последните проведени тестове.
Като цяло, три от предвидените обновления са адресирани към критични проблеми, при използването на които атакуващите могат да получат пълен контрол върху потребителската машина, докато четвъртият пач е маркиран като важен.
Трите критични обновления включват основни „поправки“. Единият от пачовете отстранява уязвимост в VML (vector markup language), която позволява изпълнение на отдалечен код. Друго обновление е свързано с проблем в Outlook, който води до неправилно функциониране на имейл клиента на компанията.
В случая с VML, атакуващите могат да използват уязвимостта, като създадат специална уеб страница или HTML имейл и ако потребителят посети въпросната страница или отвори съобщениетоте, ще се изпълни отдалечен код. Обновлението наистина е от голямо значение, тъй като "дупката" засяга всички версии на Internet Explorer, в това число и последната IE 7.
Вчерашното обновление включва и пач за уязвимости в Excel, които ако бъдат използвани, могат да доведат до пълното превземане на потребителската машина. За да се случи това, потребителите трябва да отворят специално създаден хакерски файл.
В допълнение Microsoft пусна и обновление за "важна" уязвимост в Office 2003, която е свързана с проверката на граматика на бразилски и португалски.

02:58

2020: Мрежа от 20 домове ще е колкото целия Интернет през 95 г.

Cisco разкри зашеметяваща визия за мрежовия дом на бъдещето и обеща печалби за всички играчи в индустрията!
Пазарът на потребителска електроника се намира в много важен преход. През последното десетилетие забавлението стана от аналогово на дигитално. А през следващите няколко години ще се развиват действащите заедно в мрежа потребителски електронни устройства. Хората ще могат да използват което и да е устройство където и да е, като в същото време ще правят това колкото се може по-лесно и по-безопасно. Такава картина визира Джон Чембърс, шеф на мрежовия гигант Cisco, по време на изложението за потребителска електроника в Лас Вегас.
Как ще изглежда един мрежов дом в бъдещето? Чембърс демонстрира как дигиталната музикална система в колата ви може да бъде свързана с мрежата на вашия дом. Когато се връщате вкъщи, песента, която слушате в колата си, автоматично се прехвърля на ръчното мобилно устройство, щом загасите колата. А когато отидете във всекидневната и включите телевизора си, песента може да продължи да свири и там само с едно натискане на бутона на дистанционното.
Списъците с файлове автоматично ще се прехвърлят на всички устройства в мрежата, така че да не се налага на хората да пренасят специални устройства със запаметени музика или филми от една стая в друга. От потребителите няма да се изисква също така да обновяват съдържанието в различните устройства, когато искат да слушат музика на тях. Всяко устройство ще се ъпдейтва автоматично през мрежата.
Докато тези нови възможности звучат невероятно, Чембърс добавя още, че Cisco ще осигури и защити, за да могат родителите да контролират какви филми гледат и каква музика слушат децата им. Въпреки сложната технология за свързване на различните устройства в дома, Cisco ще направи така, че да „скрие” тази сложност от потребителите и всяко устройство да се включва и работи лесно в мрежата.
Като пример, Чембърс демонстрира как камера, свързана в домашната мрежа, ще се инсталира и настрои от само себе си. Мрежата ще засече камерата и ще изпрати съобщение на домашния компютър или мобилното устройство, а потребителят с едно ще може да разреши свързването на устройството към мрежата с натискане на един бутон.
В допълнение на всички нови възможности на мрежовия дом, Чембърс отбеляза как новата ера в мрежите ще помогне на компанията да спечели от традиционния си бизнес, който е свързан с осигуряване на мрежово оборудване за доставчици на услуги и бизнес потребители. Убийственото приложение ще бъде видеото, което ще доведе до експлозия в нуждата от мрежов капацитет. Вместо темп на растеж на капацитета между 50 и 100% на година, ще бъде по-вероятно темповете да са между 200 и 500%, каза Чембърс.
До 2020 година 20 заедно свързани в мрежа домове в един квартал ще имат по-натоварена мрежа, отколкото цялата Интернет мрежа през 1995 година, прогнозира Чембърс.
Накрая той се опита да успокои загрижените търговци на традиционна потребителска електроника и доставчиците, че Cisco ще бъде заплаха за техния бизнес. Той нарече Cisco „Швейцария” и каза, че компанията ще остане “технологично-агностична” и че ще използва индустриалните стандарти за направата на новите си продукти. Чрез партньорства и поглъщания компанията ще създаде пазар, който ще генерира доходи за всички участници - от създателите на съдържание до производителите на устройства.
Това ще бъде едно здравословно даване и взимане, което ще създаде много пари за всички замесени, заяви Чембърс, представяйки визията на Cisco за мрежов дом на бъдещето.

02:57

Oracle е призната за лидер в класация на Forrester

Корпорацията е отличена за продуктите си за управление на интегрирано-ориентирани бизнес процеси
Компанията за пазарни анализи Forrester обяви резултатите от проучване, посветено на пакетите за интегрирано управление на бизнес-процеси. Анализаторите определят Oracle за лидер и дават висока оценка на ключовите компоненти на Oracle Fusion Middleware - фамилия стандартизирани решения за разработка, която позволява на потребителите да изграждат и управляват SOA услуги в хетерогенни изчислителни среди.
Проучването се базира на 85 критерия, покриващи стратегия и пазарно присъствие, и прави извода, че възможностите на Oracle SOA Suite – стратегически компонент на Fusion Middleware, гарантират поддръжката на архитектура, базирана на услуги (Service-Oriented Architecture - SOA), и управление на производствените процеси (Business Process Management - BPM).
Анализаторите се спират подробно върху новите функционалности на Oracle SOA Suite както при моделиране на процесите, така и при контрола на бизнес-дейностите, работния поток и предлагането на подобрена поддръжка на бизнес-правилата. Oracle е разширила и възможностите за достъп до своята платформа, благодарение на това, че позволява Oracle SOA Suite да работи над други J2EE платформи.
Повече от 31000 потребители от финансовия сектор, телекомуникациите, производството и обществения сектор използват Oracle Fusion Middleware, а над 9 000 партньори, вкл. водещи независими софтуерни доставчици и системни интегратори, разработват своите мидълуеър системи с помощта на отделните компоненти.
Това, което прави SOA архитектурата иновационна, е възможността за обединяване на набор от услуги в общ процес и предоставянето им от различни доставчици. SOA имплементациите претърпяха значително развитие – в началото бяха код, позволяващ изпълнението на услуги, докато днес са в много по-напреднал стадий – сега уеб-базираните услуги се трансформират в цялостни и автоматизирани бизнес-процеси.
Организациите осъзнаха ползите от внедряването на SOA архитектурите и все по-често търсят софтуер като Oracle SOA Suite и Oracle Business Process Analysis Suite, ключови компоненти на Oracle Fusion Middleware. Проектиран върху отворени стандарти и архитектура, позволяващ надграждане на системата без спиране на съществуващите системи (така наречените hot-pluggable архитектури), пакетът Oracle SOA Suite улеснява интеграцията на приложения и данни в хетерогенни среди.
Клиентите имат възможност да моделират, управляват, защитават и разработват уеб-базирани услуги за бизнес-процеси, като по този начин максимизират ползите за бизнеса си и защитават направените вече инвестиции в ИТ.

02:56

Microsoft се готви за лидер в индустрията на роботите

Според Бил Гейтс, вече сме в зората на нова ера!
В статията си „Робот във всеки дом" в януарското издание на Scientific American ” Бил Гейтс твърди, че производството на роботи не е достигнало критична маса, тъй като му липсват единни стандарти или платформи. Към това се добавят и други недостатъци като сложни проекти, бавен напредък и сравнително редки приложения в практиката.
Гейтс сравнява сегашното състояние на роботиката с компютърната индустрия преди 30 години. Коментарите му звучат до голяма степен като самореклама, тъй като горе-долу по същото време Microsoft обяви своята първа комерсиална операционна система за роботи - Robotics Studio.
Точно както операционната система на Microsoft предостави една единна система за персоналните компютри и постави твърдо компанията начело на индустрията, по същия начин Robotics Studio, ако получи масово одобрение, би могла да й извоюва подобна позиция в роботиката. Затова не е изненада, че тонът на Гейтс е толкова оптимистичен.
Ние сме може би в зората на нова ера, когато персоналният компютър ще слезе от бюрото и ще ни даде възможност да виждаме, чуваме, докосваме и управляваме обекти на места, където не присъстваме физически, пише той в статията си.
Намеренията на Microsoft за участие в индустрията за роботи не изненадаха наблюдателите и анализаторите на техническата индустрия. Гейтс също не скрива своите мотиви: По прогнози на японската асоциация за роботи към 2025 г. индустрията на персонални роботи ще достигне 50 млрд. долара годишно.

02:55

AMD настъпва в домашните развлечения

Компанията представи продукти по новата технология LIVE!
AMD настъпва в мобилните и домашни цифрови развлечения с линията от продукти LIVE! Компанията представи мобилен компютър (AMD LIVE! Notebook PC), домашен кинотеатър (AMD LIVE! Home Cinema) и домашен медиен сървър (AMD LIVE! Home Media Server), базирани на собствените й процесори.
Мобилната система е позиционирана в качеството на медиен център, който дава възможност за достъп до цифровата мултимедийна информация и извън дома. Лаптопът е изграден на основата на двуядрения процесор Turion 64 X2, като позволява управление на съдържанието, програмиране на времето за запис на телевизионни програми и дистанционно управление.
Домашният кинотеатър на AMD също се базира Turion 64 X2 и обединява аудио и видео устройства с възможности за отдалечено управление. Системата поддържа HD видео и многоканална звукова подсистема с изходна мощност 100 вата на канал.
Домашният медиен сървър работи под управлението на Microsoft Windows Home Server и улеснява съхранението, организацията и защитата на съвместно използвано цифрово съдържание на няколко домашни компютъра. Системата създава резервни копия на медийните и критично важни системни файлове, осигурява родителски контрол за всички устройства в мрежата и съвместно използване на принтери.
Медийният сървър има също функции за разпространение на поточна музика, видео и телевизионни програми към други устройства в мрежата. AMD е проектирала системата така, че да поддържа и потенциални бъдещи услуги като домашен мониторинг на безопасността, управление на функциите на телефона и други.
Лаптопите с AMD LIVE! се очакват още в края на този месец в Европа от Fujitsu Siemens Computers и MSI. Home Cinema и Home Media Server ще бъдат достъпни по-късно тази година.

02:55

Възход на бизнеса с ИТ услуги на европейския пазар

Аутсорсингът и възкръсването на традиционни услуги са основен двигател на растежа, според PAC
Европейският пазар за технологични услуги е във възход, като приходите на първите 11 доставчици в сегмента ще достигнат 2 милиарда евро през 2006 година. Това твърди анализът на Pierre Audoin Consultants (PAC).
С най-голям принос за растежа са аутсорсингът и възкръсването на традиционните ИТ услуги. Компанията с най-голям оборот през изтеклата година е Logica CMG, която отчита ръст от 39% за първите шест месеца на годината, благодарение и на покупката на френската доставчик на услуги Unilog.
Capgemini е на второ място с 13% ръст в приходите за първите 9 месеца на 2006 г., като най-голям принос за това има аутсорсинг бизнеса на компанията. Според PAC, в момента аутсорсингът е нормален компонент от всяка ИТ стратегия. Ръстът на приходите от услуги в тази област е между 5 и 10% в Европа.
Capgemini, в частност, отбеляза най-голям прогрес в аутсорсинга, след като закупи американската компания Kanbay International за $1,25 милиарда и разшири бизнеса си в Индия.
Друг ключов фактор в бизнеса с ИТ услуги са традиционните пазари на консултиране и софтуерните имплементации, като базираните на услуги архитектури (SOA - Service-Oriented Architecture) и системите за управление на връзките с клиенти (CRM) играят основна роля.
PAC отчита и нарастващото влияние на ИТ разработките за индустриални приложения, вкл. за автомобилната индустрия и самолетите.
В списъка Топ 11 на консултантската компания влизат още IBM, HP, Accenture, Fujitsu Services и др.

02:54

Радио от Sony Ericsson - BluetoothT Music Receiver


С радиото Bluetooth Music Receiver MBR-100 слушането на записана в телефона музика през външни колонки, без кабели, е просто факт. Приемникът се включва в hi-fi стерео или стереото на колата, което позволява слушането на любимите парчета през колонките от телефона, снабден с Bluetooth. МBR-100 приемникът е снабден с 2 различни кабела - RCA и 3.5-мм входящ кабел - и работи с почти всички аудио устройства. След включването на телефона към MBR-100, на дисплея се появява автоматично предложение за пускане на музика. Телефонът може да се използва като дистанционо управление за пускане, спиране и прескачане към следващата песен. Компактен и лек, MBR-100 има презареждаща се батерия, което го прави удобен за носене аксесоар, с ефектна лъскавочерна повърхност.

02:53

Intel инвестира в Multi-GPU разработка

Intel обяви решението си да инвестира в компания, разработваща технология за оползотворяване на multi-GPU масиви. Очаква се подобни решения да притежават изключително висока производителност, без нуждата да се използват специални платформи или драйверни решения. Компанията Lucid Information Technology получи над $12 млн. от процесорния гигант Intel Capital, Giza Venture Capital и Genesis Partners.
В случая под Multi-GPU система се има предвид платформа, конкурентна на SLI и CrossFire. Според Lucid в случая се цели разработване на система, за чието използване не е нужна поддръжка от страна на дънната платка, както например е нужно при SLI/CrossFire. Според идеята на Lucid Information Technology крайният продукт ще представлява високопроизводителна system-on-a-chip платформа, обединяваща в едно няколко графични ядра, без това да е видимо за приложенията.

02:52

Nokia 800 – новият интернет таблет


Спомняте ли си Nokia 770? На повечето от вас със сигурност ще им изникне в съзнанието Линукс-базирания таблет на финландския производител Nokia, който събираще погледите, но все пак не успя да се наложи много-много на пазара като ултимативно устройство за комуникация. Да поправи това сега обаче се появи 800 – нова и усъвършенствана версия. Той е базиран на 320MHz процесор, който е подпомогнат от 128MB оперативна памет. Потребителите пък разполагат с цели 256MB, а ако искат да я разширят още – налице са цели два слота за microSD носители.
Първото впечатление ще ви направи 4,1-инчовият чувствителен на допир екран. Той е с невероятни ярки и живи цветове, а резолюцията му е 800x480 пиксела. За комуникацията с околния свят се използват Wi-Fi и Bluetooth 2.0 модул, а приятелите ще са очаровани от факта, че могат да ви виждат посредством мини въртящата се VGA уеб камера. Както виждате таблета определено има силни черти и шансове да се превърне в много актуален продукт. Още по-приятното е, че Nokia смятат да го пуснат с цена по-ниска от тази на предшественика 770. Неговата беше $350.

02:51

Флаш плеъри идват по-евтини и с Wi-Fi

SanDisk пуска 1GB модел за $60 и скъп с 4GB и безжична връзка!
Нови MP3 плеъри идват с повече флаш памет и на по-ниски цени. Компанията SanDisk представи два модела на изложението за потребителска електроника в Лас Вегас.
Евтиният Sansa Express включва 1GB вградена флаш памет и поддържа външна microSD карта до 2GB. Устройството побира до 750 четириминутни песни при 128kbps.
Sansa Express има нищожни размери – 0,99×3,09×64 инча и ще бъде достъпен на пазарите в САЩ и Европа с цена на дребно 60 долара.
Другият нов плеър на компанията, моделът Sansa Connect, поддържа безжична Wi-Fi комуникация. MP3 устройството включва 4GB вградена флаш памет и слот за microSD карти. Плеърът ще дебютира на американския пазар с цена $250.

04:36

Новата структура на BenQ поставя фокуса върху LCD продуктите

Компанията се преструктурира в три бизнес групи, след колапса на поделението за хендсети BenQ Mobile!
Гигантът BenQ преструктурира бизнеса си в три групи, като поставя фокуса върху LCD продуктите за хендсети. Промяната идва след колапса на поделението BenQ Mobile, съобщава digitimes.com, позовавайки се на източници от компанията.
Новата структура, която е в сила от този месец, разделя BenQ на Digital Media Business Group (DMG), Integrated Manufacturing Services Business Group (IMS) и Mobile Communication Business Group (MCG).
В допълнение към оригиналните продукти на Digital Media – проектори, цифрови камери, сторидж и LCD TV – поделението DMG ще се заеме и с всички останали маркови продукти на компанията, вкл. LCD монитори и лаптопи. DMG ще отговаря също за маркетинга на продуктите във всички региони.
Хендсетите са в обсега на групата Mobile Communication (MCG), която ще работи с DMG в областта на маркетинга.
Новата структура на BenQ показва силна насоченост към дигиталните медийни продукти, в частност върху лаптопите и LCD екраните. Бизнесът с хендсети, който пострада сериозно през миналата година, ще се фокусира върху нишови пазари като 3.5G и смартфони.
Групата Integrated Manufacturing (IMG) ще отговаря за контрактите с производителите. Тя ще търси стратегически партньорства за продукти като LCD монитори, мултифункционални периферни устройства, проектори, LCD TV, цифрови камери и устройства да забавление в колите.

04:36

Intel пуска нови 4-ядрени процесори

Насочва ги към мощни десктопи и геймърски машини
Три нови четириядрени процесора от Intel излизат на пазара. Линията чипове Intel Core 2 Quad е предназначена за високопроизводителни десктопи и гейъмърски РС. Друго приложение е видеото с висока резолюция, уточнява Intel.
Новият десктоп процесор Q6600 работи на 2,4GHz и включва 8MB L2 кеш. В количества по 1000 чипът е достъпен на цена $851.
До този момент единственото четириядрено предложение на Intel за десктопи беше процесорът Core 2 Extreme QX6700 на 2.6GHz, също с 8MB L2 кеш и на цена $999.
Intel обяви също и два 4-ядрени процесора за сървъри с един сокет. Това са чиповете от серията Xeon 3200, които са достъпни на честоти 2,4 и 2,13 GHz с шина на 1066MHz и 8MB L2 кеш. Моделът X3220 (2,4GHz) струва $851, а X3210 (2,13GHz) върви по $690.
В момента Intel предлага общо девет четириядрени процесора за десктопи и корпоративни машини.

04:35

Интернет променя и поп класациите

Всяко парче става хит, ако се продава добре и в мрежата!
Британската музикална класация ще претърпи едно от най-големите сътресения от нейното създаване преди 54 години. От неделя всяка песен, която е изтеглена от Интернет, ще може да се съзтезава за първото място в една от най-престижните класации за сингъли, съобщиха от компанията OCC (Official UK Charts Company).
Досега, за челно място в седмичната класация можеха да претендират само песни, които същестуват във физическа форма, т.е. като запис на носител, който е пуснат за продажба в музикалните магазини.
Песни от Интернет ще бъдат включвани в класацията само в интервала от една седмица преди излизането на компакт диска в магазините и ще остават до две седмици, след като спрат продажбите им в магазините. Компанията OCC, която съставя официалните британски класации, направи тази промяна, тъй като в момента броят на изтеглените от Интернет песни далеч надхвърля продажбите в магазините.
От неделя класацията може да бъде оглавена от всеки сингъл, независимо дали е продаден в магазин или онлайн. Тази „драматична” за консервативните англичани промяна ще отразява по-вярно музикалните предпочитания на британците. Може да се очаква също така, че в класациите ще се появят някои стари парчета, записи на неизвестни певци или неиздавани самостоятелно песни от албуми.

04:34

Corsair представя "TurboFlash" USB-стик


На изложението CES в Las Vegas Corsair обяви пускането на "TurboFlash" USB-стикове с поддръжка на Windows Vista "ReadyBoost"-технологията. Функцията на "TurboFlash" е да намали времето за реакция при често използвани приложения и файлове, като за целта USB-стикът се използва от Windows Vista като кеш. За сега "TurboFlash"-серията е представена от два варианта - 512-MB-ов на цена 17 долара и 1-GB-ов за 25 долара.

04:33

Sapphire представя X1950 Pro Dual


На изложението CES в Las Vegas Sapphire представи X1950 Pro Dual - графична карта, снабдена с два чипа от серията Radeon X1950-Pro. Както може да се предположи от името, картата разполага с всички характеристики на нормалния X1950 Pro чип, но умножено по две. Броят на пикселните конвейри е 12+12 а Shader-единиците са 36+36. Картата разполага с 1.024 MB 256 Bit-ова GDDR3-памет, работеща на 1.400 MHz, а всеки графичен чип пресмята с 580 MHz.
За ниските температури е отговорен интегрираният Dual-Slot-охладител. Картата е снабдена с два DVI и един TV-Out канала. Максималната разделителна способност е 2560x1600. При дъно с CrossFire-поддръжка е възможно и използването на две карти в Quad-CrossFire.
Кога и на каква цена ще се появи картата на пазара все още не е ясно.

04:31

Corsair с DDR2-памет на 1250 MHz

Corsair показа на изложението CES първите DDR2-модули, работещи на 1250 MHz. Новата памет е част от Dominator-серията, което означава, че притежават модифициран охладител с вентилатори. Модулите носят наименованието TWIN2X2048-10000C5DF и работят с тайминги 5-5-5-15-2T при напрежение 2,4 волта.
Според производителя използването на вентилаторите при честота 1250 MHz не е задължително, а в лаборатория били постигнати с тях 1320 MHz.
Новата памет ще се предлага в 2-GB-кит. Цената все още не е известна, но ще бъде близка до предшествениците от серията Dominator. TWIN2X2048-9136C5D (1142 MHz, CL5-5-5-15), струва като 2-GB-кит 460 €, а TWIN2X2048-8888C4DF (1066 MHz, CL4-4-4-12) е на цена 560 €.

04:30

Он-лайн връзка погуби китайски младеж

Самоубил се след среща със своята виртуална възлюбена...
17-годишен младеж от североизточен Китай се е обесил, след като разбрал, че виртуалната му приятелка от чата в Интернет не е жената на неговите мечти, съобщи китайската държавна новинарска агенция Xinhua.
Агенцията цитира местни източници от службите за обществена сигурност, според които тийнейджърът се е пристрастил към онлайн чата през юли и прекарвал дни в едно Интернет кафе в разговори с жена, която наричала себе си "Qunjiaofeiyang" (в превод "летяща пола") и се представяла за красива девойка на 19 години.
Двамата си уредили среща в град Муданджанг в провинция Хейлонгджанг в деня след Коледа. За огромно разочарование на момчето, виртуалната му възлюбена се оказала невзрачна жена, с 10 години по-възрастна от него.
Той се прибрал веднага в къщи и разказал на родителите си какво се е случило, чак когато жената му се обадила по телефона. Те се опитали да го успокоят, но четири дена по-късно го намерили обесен на едно дърво.
Комунистическото правителство на Китай в миналото беше обявило своята загриженост относно времето, което децата прекарват в игри онлайн, както и относно възможността да получат достъп до материал, съдържащ насилие и порнография.
Миналата година броят на посетителите на Интернет в Китай беше 132 милиона. Правителството насърчава използването на глобалната мрежа за целите на бизнеса и образованието, но се опитва да блокира достъпа до материали с елементи на насилие или порнография.

01:55

Фишъри прибягват до анимации срещу филтрите

Техниката е ефективна, докато URL-ът не влезе в черния списък...
Вместо да използват HTML, кибер-престъпниците започват да изграждат страниците си с технологии за графична анимация. По този начин те избягват разпознаването на своите продукти от повечето анти-фишинг инструменти, съобщиха от компанията за сигурност F-Secure.
Експертите са изследвали два образецa, които са копия на PayPal. Това обаче не са HTML страници с десетки различни изображения, а е един файл, изглеждащ еднакво с оригинала.
Тази техника е доста ефективна до момента, в който URL адресът не стане известен и не попадне в черния лист. Дотогава работи без проблеми и не се засича като фалшив сайт от филтрите.

01:54

HDD гиганти формират алианс за хибридни устройства

Петте големи производители ще налагат продукти, които комбинират HDD и флаш памет
Големите производители на твърди дискове формираха алианс, който ще промотира нов тип устройства, комбиниращи флаш памет и традиционни HDD.
Зад Hybrid Storage Alliance застават компаниите Seagate, Hitachi, Samsung, Fujitsu и Toshiba. Целта на алианса е създаване на устройства, които съчетават големия капацитет на твърдите дискове със скоростта, енергийната ефективност и издръжливостта на флаш паметите.
Хибридните дискове се поддържат и от новата операционна система Windows Vista. Те значително могат да ускорят зареждането на системата при мобилните компютри.
Според анализатори от IDC, 35% от всички мобилни РС дискове ще бъдат хибридни през 2010.
Същевременно флаш устройствата вече започват да конкурират традиционните твърди дискове за лаптопи. Компанията Sandisk, например, пусна т.нар. "solid-state" драйв с капацитет 32GB. Цените на тези продукти, макар и все още неконкурентни на HDD-та, продължават да падат.

01:54

Бил Гейтс обяви лично домашен Windows сървър

Софтуерът ще осигури споделяне на ресурси и автоматичен бекъп!
Основателят на Microsoft Бил Гейтс представи лично новия продукт на компанията - Windows Home Server. Това стана на откриването на юбилейното 40-то издание на изложението за потребителска електроника CES в Лас Вегас.
Windows Home Server е идеално решение за домовете с няколко РС и за хора, които искат техните данни да бъдат достъпни навсякъде, подчерта Гейтс.
Софтуерният гигант е работил в тясно сътрудничество с HP по създаването на новия продукт. Първото устройство за Windows Home Server е HP MediaSmart Server, който се очаква на пазара през втората половина на 2007 година.
Windows Home Server автоматизира резервирането на информацията от всички РС, свързани в домашната мрежа. Сървърът също така осигурява споделяне на файлове от различните компютри, Zune плеъри и конзоли за игри Xbox 360.
Новият продукт предоставя и възможности за отдалечен достъп. Софтуерът поддържа “plug and play” функционалност, като автоматично открива новите устройства за съхранение на данни в мрежата и осигурява достъп до тях от всяка машина.
Освен HP, и гиганти като Intel, AMD и Quanta подготвят хардуерни дизайни за Windows Home Server.

01:53

Cisco купува компанията за имейл сигурност IronPort

Сделката на стойност $830 милиона потвърждава тенденцията на консолидация в сектора!
Мрежовият гигант Cisco придоби компанията за интернет сигурност IronPort. Сделката е на стойност $830 милиона.
Cisco ще интегрира технологиите на IronPort, за да разшири своята линия от комутатори и рутери, и по-специално решенията за контрол на мрежовия достъп (NAC). Целта е да се подобри сигурността на електронните съобщения.
Покупката ще бъде платена с комбинация от кеш и акции. Очаква се сделката да бъде финализирана през третото тримесечие на фискалната 2007 година.
Продуктите за сигурност на IronPort филтрират имейл трафика, според репутацията на изпращача. Компанията предлага също решения за уеб сигурност и управление на сигурността.
След поглъщането IronPort ще стане отделно звено в структурата на Cisco, и по-точно в Security Technology Group на мрежовия гигант.
Анализаторите оценяват сделката като положителна и за двете компании. Cisco ще се сдобие с платформа за имейл сигурност, докато IronPort ще разшири своя технологичен подход и към уеб сървърния трафик, получавайки достъп до една много по-широка база от клиенти.
Поглъщането на IronPort от Cisco потвърждава тенденцията на консолидация в сектора на сигурността, след сделките на IBM с ISS и EMC с RSA.

01:52

Samsung пуска нов ултра мобилен РС с флаш памет

Моделът Q1P SSD е значително по-бърз и консумира по-малко!
Корейският гигант Samsung ще покаже нов ултрамобилен компютър на стартирищото днес изложение за потребителска електроника CES в Лас Вегас. Моделът Q1P SSD UMPC използва т.нар. “solid-state” драйв на базата на флаш памет, вместо твърд диск.
Този подход на Samsung позиционира компютъра за приложения, при които се изисква моментален достъп до данни, и там, където използването на твърд диск е непрактично, поради наличието на въртящи се части, посочват от компанията.
Q1P е снабден с 32GB SSD, за разлика от модела Q1, който включваше 1,8-инчов твърд диск. Според Samsung, новият компютър зарежда с 25 до 50% по-бързо отколкото моделите с твърд диск.
Като цяло, и производителността на системата е значително подобрена. SSD чете 300 пъти по-бързо (53 MB/s), а скоростта на записа е 150% по-висока (28 MB/s), в сравнение с традиционните HDD-базирани компютри, пише digitimes.com.
Времето за търсене на информация в системната памет също е намалено в модела Q1P SSD. Освен това животът на батерията е по-дълъг, тъй като флаш паметта консумира по-малко в сравнение с класическия твърд диск.
Новият ултрамобилен РС работи с процесор Intel Pentium M ULV 1.0GHz и вариант на операционната система Windows XP. Освен 32GB SSD, моделът включва още 1GB DDR2-533 памет. По отношение на комуникациите, Q1P SSD предлага Bluetooth, WiFi и 10/100 Ethernet. Дисплеят е 7-инчов WVGA и реагира на допир (touch-screen).
Цената на Q1P SSD UMPC на американския пазар е $1999.

01:52

Безплатен Интернет съблазнява поляци в Германия

Студенти пресичат границата, за да си проверят имейлите...
Хиляди германци преминават границата с Полша, за да зареждат автомобилите си с по-евтин бензин и да купуват цигари на по-ниски цени. Търсенето на изгода не е еднопосочно обаче, тъй като много полски студенти отиват в близките до границата на родината им германски градове, за да се възползват от безплатния достъп до Интернет, които някои от тях предлагат.
Пренебрегвайки германските предположения, че всичко в Полша е по-евтино, студенти от полския град Слубице прекосяват река Одер, за да ползват Интернет безплатно или на по-ниски цени във Франкфурт.
Около стотина студенти от „Колегиум Полониум”, университета в град Слубице, преминават с техните лаптопи в ръце за около 20 минути в Германия, за да проверяват електронната си поща или да търсят в Интернет.
Месечните такси на местния полски доставчик на Интернет услуги варират между 89 злоти (30 долара) и 153 злоти (51 долара), което се равнява на почти половината от наема на студентите, според Ройтерс. В същото време, германският университет Viadrina във Франкфурт, с който „Колегиум Полониум” има партньорство, предлага на своите студенти безплатен достъп до Интернет.

01:51

Слушалки от Genius – HS-04U


Genius вече предлага на запалените геймъри слушалки, изработени по коренно различна концепция. Моделът Genius HS-04U използва “open-air” дизайн и има възможност да възпроизвежда Dolby съраунд звук. Новият продукт на Genius е произведен по сертифицирана Dolby технология, което предполага максимално доближаване на качеството на звука до това на реалния. Слушалките са допълнени от меки и удобни наушници, за да се избегне неудобството при продължителната им експлоатация, шумоизолиращ микрофон и бутони за регулиране на силата на звука. Определено може да се каже, че Genius HS-04U представлява едно изключително добро предложение за запалените геймъри, които не са склонни да правят компромиси с качеството на звука.

Характеристиките на слушалките са:
• честотен диапазон: 10 Hz до 20 KHz;
• съпротивление: 32 ohm ± 20 %;
• чувствителност: 112 dB ± 3 dB за 1 KHz;
• изкривяване (THD): < 3 % при 1 KHz за 1 mW;
• максимална мощност на входящия сигнал: 5 mW;
• интерфейс: USB;
• дължина на кабела: 1,5 м;
• тегло: 220 г.

01:48

Голямо увеличение и широки екрани от Canon


Огромно приближение и 16:9 форматни екрани. Това са ключовите черти в новите серии цифрови камери на Canon. Ако сте фен на записа директно върху DVD, то тогава се ориентирайте към моделите DC230, DC220 и DC210. Те съчетават 35-кратно оптично приближение, 1000х цифрово и 16:9 екран. Прозиводителят смята да ги пусне в продажба от месец март, а цените ще варират между $399 и $499. Ако пък предпочитаният от вас носител Mini DV, то Canon специално пускат и ZR850, ZR830, ZR800 моделите. При тях приближенията и 16:9 формата на дисплея също присъстват, а цените са между $279 и $329.

01:46

Sharp със 108-инчово LCD


Sharp постави нов рекорд като представи 108-инчово LCD Aquos, което е с 5 инча по-голямо от досегашното най-голямо LCD. Компанията показа прототип на този екран на започналото днес изложение CES 2007. Размерите на тази 'видеостена' са 2.39 х 1.34 м. Тези размери определено влияят и на теглото на екрана - той тежи завидните 450 кг. Все още не са ясни всички характеристики на екрана, но се очаква те да бъдат публикувани скоро, имайки предвид, че от Sharp обещават той да е на пазара още това лято. Цената също не се оповестява, но всички знаят, че тя няма да е по джоба на всеки. "Определено бъдещето е в LCD технологията. Ето защо ние залагаме на нея и ще се развиваме в тази посока. Тъй като при екраните размерът определено има значение, ние се постарахме да дадем всичко от нас и да сме начело" коментира пред журналистите Тошихико Фуджимото, главен изпълнителен директор на Sharp.

01:42

Sandisk пуска 32-гигабайтов флаш драйв

Устройството ще струва около 600 долара на дребно!
Устройство от типа “solid state” с капацитет 32 гигабайта ще представи идната седмица компанията Sandisk на изложение за сторидж продукти в САЩ.
Новият драйв използва флаш памет и ще струва около 600 долара за крайния потребител, според theinquirer.
Компанията твърди, че нейният продукт има 2 милиона часа средно време между откази (MTBF). Скоростта на четене на данни от устройството достига 62 мегабайта в секунда.
Драйвът консумира само 0,4 вата, в сравнение с 1 ват при обикновените твърди дискове. Устройството е 1,8-инчово и вече е достъпно за ОЕМ производителите.

23:07

Нов видео диск ще поддържа Blu-ray и HD DVD

Time Warner пуска двуслоен носител за конкурентните формати
Медийният гигант Time Warner се готви да пусне нов диск, който поддържа и двата конкурентни формата за видео с висока резолюция - Blu-ray Disc (BD) и HD DVD.
Новият Total HD диск ще бъде многослоен, като ще поддържа BD на един слой и HD DVD на друг. Очаква се компанията да обяви продукта на изложението за потребителска електроника CES в Лас Вегас, според digitimes.com.
В същото време, Samsung Electronics планира да покаже плеър/рекордер, който поддържа и двата формата, а LG Electronics ще представи само плеър за BD и HD DVD. Устройството на LGE ще излезе на пазара в САЩ в края на тримесечието.
Според някои източници, Hitachi-LG Data Storage (HLDS), която е член на асоциацията за Blu-ray, също обмисля производство на дву-форматни устройства.

23:06

Apple поръчва на Quanta Computer да произведе 4,5 млн. лаптопа

Това ще бъде третият ОЕМ доставчик на мобилни компютри MacBook, след Foxconn и Asustek
Тайванският производител Quanta Computer влезе в списъка от ОЕМ доставчици на Apple. Според информация от китайския Apple Daily, “ябълката” е поръчала на Quanta да произведе през 2007 година 4,5 милиона лаптопа MacBook.
Досега Apple разчиташе на два ОЕМ партньора - Foxconn Electronics (търговска марка на Hon Hai Precision Industry) и Asustek Computer. От новия кандидат-доставчик Quanta все още не са коментирали официално сделката, посочва digitimes.com.
Asustek произвежда 13-инчови MacBook за Apple. Очаква се Quanta да поеме производството на 15- и 17-инчовите модели MacBook Pro, според Apple Daily.

23:06

Wikipedia банна цяла държава

Жителите на държавата Катар, използващи Уикипедия останаха доста учудени, когато разбраха, че не могат анонимно да редактират теми в свободната енциклопедия. Причината се оказа много проста - някой от катарците анонимно е редактирал статии, свързани със САЩ и пророка Мохамед. Редакторите на Уикипедия постъпиха адекватно - за 12 часа ограничиха възможността за анонимно редактиране на статии от IP-адреса, от който е извършен интернет-вандализма. Но откъде да знаят, че всички жители на Катар ползват общ IP-адрес...
В Катар живеят около 860 000 души. Там има един-единствен провайдър, който работи като шлюз за всички потребители. Катар е известен на света с телевизионния канал "Ал Джазира".
Щом се изясни, че интернет-енциклопедията е баннала цяла държава, представили на Уикипедия заявиха, че тази мярка е временна. Нещо повече, блокиране достъпа до сайта на цяла една държава е случайно и противоречи на политиката на проекта. Както се знае, целта на Уикипедия е колкото се може повече хора да бъдат привлечени в създаването на свободна онлайн енциклопедия. В същото време, администраторите на проекта правят всичко възможно, за да ограничат временно достъпът до сайта на тези потребители, които се занимават с вандализъм, но в този случай това не е станало заради техническите ограничение в Катар.

23:03

Лаптоп за сърдечно-болни от MSI

Че лаптопите не са предвидени само за офис-приложения, игри или обикновено сърфиране в Интернет, доказва новата разработка на MSI. HATO (Heartbeat Audition Transceiver On-the-go) притежава вградена EKG (електрокардиограма), която следи работата на сърцето, събира информация и я подготвя за анализ по-късно. Събраните данни могат да бъдат препращани към болници или отделни доктори. По този начин сърдечно-болните пациенти могат да бъдат наблюдавани денонощно, без да е нужно да лежат в болница.
За сега не се знае дали лаптопът е базиран на AMD или Intel. Няма и информация от кога ще бъде на пазара.

23:02

ASUS представя първата външна видео карта


ASUS представи първата външна видео карта, насочена към потребителите с лаптопи. XG Station се захранва отделно и може да бъде включена по всяко време, както и изключена, когато разходът на енергия е от значение. Тя се свързва към лаптопа през ExpressCard слота, който придава PCI Express x16 връзка към картата. Следователно в кутията ще можете да сложите всяка видео карта работеща на този слот. XG Station ще се продава с NVIDIA 7900GS видео карта. Кутията, в която е тя се захранва самостоятелно. Кутията разполага с голям LCD дисплей, върху който ще можете да изберете каква точно информация да ви се подава - frame rate, скоростта на вентилатора, температура на GPU и други. Очаква се XG Station да се появи в средата на втората четвърт на тази година, като цената й все още не е ясна.

23:00

Препоръчваме Ви

WebDevLabs.com

WebDevLabs предлага изработка както на статични, така и на динамични уеб-сайтове на изгодни цени.

EdelweissBG.com

EdelweissBG.com гордо обслужва Русе, а от скоро и 15 града в България. Ние предлагаме само най-добрите аранжировки от най-красивите и най-свежи цветя и подходящи за всякакъв повод подаръци. Защото всеки от нашите клиенти е важен. Нашият професионален персонал е нает да прави пазаруването от нас удоволствие за вас.

За този сайт

Сайта е стартиран на 03.11.2006 и има за цел и идея да предлага на своите потребители само най-новите, най-интересните и най-значимите новини от света на интернет и високите технологии, както и софтуеърни новини. Стараем се да сме добри и явно го постигаме, но винаги можем и по-добре, затова и целите ни са високи. Приятни моменти в сайта и дано винаги да намирате това което търсите при нас.

За контакти

Пишете ни на нашият e-mail ако нещо Ви интересува или имате оферта за реклама или размяна на линкове. С радост ще Ви отговорим.

Електронна поща:
@#$_amtwebmaster[at]yahoo.com Подразбира се че трябва да премахнете @#$_ от e-mail адреса. :-)

Google

ПриятелиАрхив

Последни новини

Линкове

Реклама
СтатистикаCheck PageRank